Plný text

 

Maximálně 4 strany textu včetně obrázků a literatury. Jazyk čeština lze i v angličtině. Text ve formátu MS WORD, obrázky ve formátu GIF, PNG, JPG nebo BMP. Formát listu A4 okraje zleva a zprava 4cm,  horní a dolní 4,5cm (text v prostoru 13x20cm, nesmí přesahovat ani obrázky). Použijte písmo (Font) Times New Roman, pro technické a matematické symboly použijte písmo Symbol nebo vložte jako obrázek. Velikost písma 12, řádkování jednoduché. Název příspěvku vypište velkými písmeny tučně (Bold) - maximálně 2 řádky. Za název příspěvku vynechte řádek a uveďte jména autorů bez titulů + pracoviště.   Vynechte řádek a můžete psát vlastní text s názvy kapitol: KLÍČOVÁ SLOVA, ÚVOD, METODY, VÝSLEDKY, ZÁVĚRY, REFERENCE - LITERATURA, velkými písmeny tučně. Klíčových slov uveďte maximálně 6. Za každým koncem oddílu vynechte řádek. Pro uvedení použité literatury řaďte odkazy podle ČSN.

Můžete si stáhnout šablonu pro plný text v následujících formátech:

MS Word pro Windows 97

MS Word pro Windows 6.0/95

MS Word pro Windows 2.0