Programové okruhy

 

1. Biomechanika muskulo-skeletálního systému

2. Biomechanika kardio-vaskulárního systému

3. Lékařské, forenzní, ergonomické a sportovní aplikace biomechaniky

4. Metodologické a ostatní problémy biomechaniky