Sborník referátů

 

Sborník abstrakt bude k disposici v tištěné formě v průběhu konference, cena není zahrnuta v kongresovém poplatku. Podmínky jejich prodeje budou upřesněny. Sborník plných textů vyjde během dvou měsíců po konferenci a bude rozesílán na dobírku. Anglické texty budou zveřejněny po skončení konference na internetovských stránkách ČSB.