Úvodní přednášky

 

Úvodní referát: Prof. Ing. J.Valenta,DrSc.-Současný stav a vývoj biomechaniky člověka

1.okruh: Doc. Ing S. Otáhal. CSc. - Komplexní chování tkání muskulo - skeletálního systému
2. okruh: Doc. Ing F. Maršík, DrSc - Model podpory srdečního selhání
3. okruh: Prof. Ing.P. Janíček, DrSc. - Bariéry a prognózy řešení problémů biomechaniky
4. okruh: Prof.Ing. M.Petrtýl, DrSc., Ing. J. Danešová - Matematický model tvorby osteoidu a mineralizované matrice

Každá sekce bude zahájena úvodní přednáškou. Jména přednášejících budou upřesněna v druhém oznámení a na této stránce.