Vědecký a programový výbor

 
  • Prof. Ing. .J. Valenta, DrSc
  • Prof. MUDr. I. Dylevský, DrSc
  • Prof. PhDr. F. Vaverka, DrSc
  • Ing. V. Kafka, DrSc
  • Doc. Ing. F. Maršík, DrSc
  • Prof. Ing. M. Petrtýl, DrSc
  • Prof. PhDr. V. Karas, DrSc