Něco o nás
Něco o nás

Katedra A+B = katedra Anatomie a Biomechaniky. Vědecko - výzkumná činnost je zaměřena převážně na pohybový aparát člověka a řízení jeho pohybu a efekt enviromentální a pohybové zátěže v normálních, ale i patologických souvislostech. Studium účelových pohybů člověka (sem patří pohyby pracovní, sport, tělesná výchova) a pohybů adaptovaných (handicap, úraz, atd.) je součástí. Je preferován pohled kinesiologický a bioinženýrský. Laboratorní zázemí tvoří: biomechanické laboratoře Biomedicínckého centra, preparační provoz katedry, laboratoř mikrobiomechaniky a mikrokinesiologie a Laboratoř biomechaniky extremních zátěží a aplikované ergonomie.

Katedra zajišťuje výuku v základních kurzech pro všechny formy studia na FTVS UK. Katedra se rovněž podílí na výuce specialistů v bioinženýrství, studujících na ČVUT v Praze. Je školícím pracovištěm postgraduálního doktorandského studia biomechaniky na Univerzitě Karlově.

Formálně, pouze pro potřeby organizace výuky, se katedra A+B dělí na oddělení anatomie a oddělení biomechaniky. Vedoucím katedry A+B FTVS UK je Doc. PaedDr. Karel Jelen.

Katedra sídlí v komplexu FTVS UK ve Veleslavíně (mapa).


Kontakt:

sekretariát: paní Štajnrtová
Katedra Anatomie a Biomechaniky
Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu UK
José Mártího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín

Tel: 0042 220 560 225
Fax: 0042 220 172 196
e-mail: stajnrtova@ftvs.cuni.cz


© Jiří Tlapák, 2014