Novinky
Novinky

Vypisovat i novinky, jejichž platnost již vypršela

20.01.2015
SEMINARE PDS (vyber) 2015
21.4. ve 13:30h (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)
28.5. ve 13h (Mokruschová - Efekt epikondylární pásky, Kofránková – povrchová EMG – vývoj elektrod, Barták - Biomechanické aspekty interakce střelec – zbraň)
 

© Jiří Tlapák, 2014