Lopot František
Ing. František Lopot, PhD.
Odborný asistent
Biomechanika


Číslo dveří: D230
Telefon: 220 17 22 24
Konzultační hodiny:
Standardní kurzy:
Výzkumné zaměření:
Profesní curiculum: http://www.ftvs.cuni.cz/images/stories/lopot_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka_%C5%A1kolitel_phd.pdf
Vlastní webová stránka má adresu:

© Jiří Tlapák, 2014