Věda a výzkum » Granty
Rozpracovaná témata grantů

Aplikace tkáňové biofluidiky v inovaci biomateriálů (GAČR - hlavní řešitel FTVS UK), základní výzkum:
  • biomechanika páteře s klinickými a ergonomickými aplikacemi;
  • akcentuje se dynamika mozkomíšního moku a její souvislosti s hemodynamikou, respirační dynamikou a intersegmentálním pohybem;
  • cílený výstup do klinických a fyzioterapeutických aplikací s vizí aplikací biomateriálových nanotechnologií.
Cévní náhrady materiály s tvarovou pamětí (GAČR - hlavní řešitel ÚT AVČR), základní výzkum:
  • otázky biokompatibility
  • analýza laboratorních vzorků
Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stav (GAČR - hlavní řešitel FSI ČVUT) , základní výzkum:
  • vývoj metod pro měření neelektrických veličin charakteristických pro pohyb člověka a kontaktní silově- napěťový přenos v kontaktu
  • testování metodik vyvinutých na ČVUT pro aplikace sport a fyzioterapie
Vytváření neuro - informačních bází a vytěžování poznatků z nich (MŠMT - hlavní řešitel FD ČVUT), základní výzkum:
  • sběr a zpracování informací o řešení problému spolehlivosti man - machine comunication
  • důsledky "kraniotraumat" a "dyskomfortu" na spolehlivost funkce tandemu člověk-stroj (analýza vybraných příkladů)
  • ergonomické a režimové interference


© Jiří Tlapák, 2014