Věda a výzkum
Věda a výzkum

Zaměření katedy

Zaměření vědecké práce katedry:
 • morfologické, funkčně anatomické, kineziologické a biomechanické principy struktury těla a pohybového chování člověka v normálních, patologických a profesních zátěžových situacích;
 • metodologické aspekty analýzy pohybu člověka ve sportu, práci a adaptivních pohybů hendikepovaného člověka;
 • tolerance organismu na mechanickou zátěž;
 • bioinženýrské a sportovně inženýrské problémy náhrad a funkční podpory pohybového ústrojí a protektivních aspektů výstroje a výzbroje.

Výzkumné a vědecké zaměření katedry A+B

Tradiční témata "základního" výzkumu:
 • komplexní struktura organismu - intersticiální tekutiny jako komunikační medium, jejich transportní mechanika;
 • biomechanika kosterního svalu, fenomén svalového spasmu a jeho reologie;
 • šíření silově-deformačních procesů v lidském těle v důsledku impaktní zátěže;
 • tvarová stabilita těla a problém identifikace toku tvarových změn;
 • svalová redundance v řízení artikulární kinetiky;
 • analýza pohybu lidského těla; problémy syntézy a animace.
Aplikace:
 • biomechanika páteře ve vztahu k etiologii vertebrogenního syndromu;
 • problém měření svalového spasmu - využití ve fyzioterapeutické diagnostice;
 • mechanické interakce v rozhraní noha - podložka, problém jejich detekce a interpretace ve vztahu k strukturálním a funkčním změnám v lokomočním systému;
 • gravidita a její důsledky na vnitrotělový transfer impaktu a vibrací (forenzní hledisko);
 • otázky aplikované ergonomie (analýza zátěžových procesů; tolerance organismu člověka k mechanické zátěži; možnosti režimové a technické prevence, biomechanický aspect regenerace a rekondice);
 • kraniospinální a intrakraniální patobiomechanika ve vztahu k sportovní a pracovní traumatologii;

Katedra pořádá pravidelné vědecké pracovní semináře pro širší akademickou veřejnost s úvodní lekcí zahraničních a domácích expertů.


© Jiří Tlapák, 2014