Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika tělesného pohybu
Biomechanika tělesného pohybu (BioBoMov)

Doplňkový volitelný předmět doporučený pro pregraduální studenty ve studijních směrech: Tělesná výchova - Sport a Učitelství. Obsahem kurzu jsou témata týkající se kinematické a dynamické analýzy pohybu, problém aplikace inversní biomechaniky, metod syntézy a animace pohybu a interpretace biomechanických charakteristik pohybu člověka. Předmět je vhodný pro studenty diplomanty orientované na rozbor analýzu sportovní techniky, adaptovaný pohybu při hendikepu, aplikovanou ergonomii apod. Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioMech, nebo BioFyMe.


Přihlásit na tento volitelný předmět (pro tento školní rok) se můžete zde.

© Jiří Tlapák, 2014