Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Základy biokybernetiky
Základy biokybernetiky (BioCyb)

Doplňkový volitelný předmět doporučený pro pregraduální studenty ve studijních směrech Rehabilitace. Obsahem kurzu jsou témata týkající se obecných charakteristik a chování biologických systémů, principy sdílení informace v živých systémech, principy řízení a regulace na různých úrovních rozlišení. Jsou probírány principy použití simulačních a modelových metod, studenti jsou v seminární části kurzu seznámeni se simulačními rutinami. Zvláštním tématem je aplikace biofeedbacku. Předmět je vhodný pro studenty diplomanty orientované na motorické řízení a motorické učení. Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioMech, nebo BioFyMe.


© Jiří Tlapák, 2014