Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Základy biofyziky a biomechaniky
Základy biofyziky a biomechaniky (BioFyMe)

Obligatorní kurz pro Bc studijní směr Rehabilitace se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení, které jsou organizovány dvoufázově ve sledu: Biofyzika => Biomechanika. Obsahem biofyzikální části jsou tématické okruhy: systémový aspekt, mechanika, mechanika tekutin, vibrace, akustika, termodynamika, roztoky a koloidy, elektřina a magnetismus, optika, ionizační záření. Obsahem biomechanické části kurzu je: výchozí pojmy, pohybový systém, pohyb člověka z pohledu kinematiky, dynamika pohybu člověka, mechanické vlastnosti tkání, lokomoce, manipulace a posturální stabilita.

Kreditové požadavky: vypracování dílčích seminárních testů a laboratorních protokolů, přijatý esej, splněný závěrečný test

Návaznosti: Obligatorní předmět, doporučuje se absolvovat souběžně s, a nebo po anatomii a fysiologii.© Jiří Tlapák, 2014