Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika
Biomechanika (BioMech)

Obligatorní kurz pro vybrané studijní směry se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení. Obsahem jsou základní kapitoly z biomechaniky pohybového ústrojí a pohybu člověka: Pohybový systém člověka a vlastnosti jeho podsystémů, Geometrie a kinematika pohybu člověka, Dynamika pohybu člověka, Energetický aspekt pohybu člověka, Mechanické interakce člověk - okolí, Metody analýzy pohybu.

Kreditové požadavky: vypracování laboratorních protokolů, přijatý esej, splněný závěrečný test

Návaznosti: Obligatorní předmět, doporučuje se absolvovat souběžně s a nebo po anatomii a fyziologii.


© Jiří Tlapák, 2014