Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika pohybového systému
Biomechanika pohybového systému (BioMoSys)

Doplňkový volitelný předmět doporučený pro pregraduální studenty ve studijních směrech: Tělesná výchova - Sport a Učitelství. Obsahem kurzu jsou základní témata týkající se struktury a chování pohybového systému člověka. Dále jsou probírány otázky ontogeneze pohybového systému, jeho tolerance k pohybové zátěži a vybrané problémy patobiomechaniky. Předmět je vhodný pro studenty diplomanty orientované na zdravotní problematiku sportu a tělesné výchovy. Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioMech, nebo BioFyMe.


Přihlásit na tento volitelný předmět (pro tento školní rok) se můžete zde.

© Jiří Tlapák, 2014