Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika člověka
Biomechanika člověka (BM)

Obligatorní kurz pro Mg studijní směr Rehabilitace a Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (TPVZP) se skládá z cyklu přednášek a seminářů v tematickém sledu: reologie tkání, pohybový systém, svalový systém, kardiovaskulární systém, respirační systém, axiální systém, lokomoce a manipulace, mechanická zátěž a tolerance organismu, biokompatibilita, měření v biomechanice a diagnostické aplikace. Semináře jsou zaměřeny na presentaci studentských seminárních prací. Obsahem kurzu jsou základní témata: mechanické vlastnosti tkání a orgánových struktur, kloubní biomechanika, svalový systém, axiální systém, lokomoční systém, manipulační systém, srdečně cévní systém, respirační systém, měření v biomechanice a diagnostické aplikace.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej, splněný závěrečný test

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioFyMe, resp vykonání rozdílové zkoušky.


© Jiří Tlapák, 2014