Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika sportu
Biomechanika sportu (BS)

Doplňkový volitelný předmět doporučený pro pregraduální studenty ve studijních směrech: Tělesná výchova - Sport, Učitelství a Tv a Pracovní výchova tělesně postižených. Obsahem kurzu jsou základní témata týkající se biomechanické charakteristiky sportovního pohybu, biomechanická diagnostika a hodnocení sportovní výkonnosti, principy analýzy sportovní techniky. Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioMech, nebo BioFyMe.


Přihlásit na tento volitelný předmět (pro tento školní rok) se můžete zde.

© Jiří Tlapák, 2014