Výuka » Pregraduální (Bakalářské a magisterské) studium » Biomechanika tkání
Biomechanika tkání (BT)

Doplňkový volitelný předmět doporučený pro pregraduální studenty ve studijních směrech Rehabilitace. Obsahem kurzu jsou témata týkající se mechanických vlastností tkání, jejich ontogenetické a patologické variability. Předmět rovněž pojednává o metodách jejich identifikace a diagnostiky. Zvláštní pozornost je věnována přirozené viskoelasticitě měkkých tkání. Předmět je vhodný pro studenty diplomanty orientované na patologii pohybu, regeneraci, rekondici, aplikovanou ergonomii a kinesioterapii. Je doporučenou současně zapsat kurz z Biokybernetiky (BioCyb). Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím.

Kreditové požadavky: přijatý a obhájený esej

Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z BioMech, nebo BioFyMe.


© Jiří Tlapák, 2014