Výuka » Odborné semináře
Odborné semináře katedry A+B

Odborné semináře jsou pořádány pravidelně podle rozvrhu, zveřejněném na začátku semestru. Jsou tématicky zaměřeny dvěma směry:

 1. novinky v bio-medicínských oborech se zřetelem na biomechaniku, funkční anatomii a kinesiologii;
 2. presentace výsledků řešení grantových úloh katedry A+B a disertačních prací členů katedry.

Každá akce má svého koordinátora, který podá zájemcům podrobné informace.

Nejbližší odborné semináře:

Plánované:

 

Proběhlé:

 • Mgr. Dragana Žarković,Mgr. Tomáš Pintér, Mgr. Michaela Středová
  1. Uplatnění neurobiomechanických principů a jejich využití u roboticky asistované terapie v pediatrické neurorehabilitaci
  2. Materiálové a reologické vlastnosti závesných prvkov a pohybového systému člověka a ich dôsledky na bezpečnosť a úrazovosť (v závesnej akrobacii)
  3. Zpětná vazba jako neurobiomechanický aspekt dechových a stabilizačních funkcí

  Kooordinátor: Doc. Ing. Monika Šorfová
  Datum a čas konání: 7.06.2018, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Mgr. Jana Anděrová, MUDr. Mgr. Richard Billich, Mgr. Jan Svoboda, Ing. David Skalický
  1. Biomechanická reflexe nanovlákenných struktur na silově deformační procesy
  2. Parametrizace účinků střelných zbraní vzniklých pod balistickou ochranou
  3. Prostupnost hematoencefalické bariéry při mozkové ischémii
  4. Identifikace akustických projevů respirace a jejich diagnostický význam
  Kooordinátor: Doc. Ing. Monika Šorfová
  Datum a čas konání: 17.05.2018, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Mgr. Bittner, Mgr. Marešovský, Mgr. Patríková
  1.Možnosti využití indentečních zátěžových zkoušek při studiu mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
  2.Biomechanické reflexe neuromuskuloskeletálního systému v podmínkách profesního dyskomfortu u hudebníků.
  3.Analýza vzniku bolesti hlavy v důsledku přetížení subokcipitálních svalů
  Kooordinátor: Doc. Ing. Monika Šorfová
  Datum a čas konání: 26.04.2018, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Reologie a mikroreologie biologických struktur II. Pozor! Po dohodě se zájemci byl seminář přesunut z 27. dubna na květen !!!
  Přednáší: Mgr. Václav Bittner, doc. Monika Šorfová
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 18.05.2017, 10:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie FTVS UK, D233
 • Patríková Jitka,Hafič Peter, Svoboda Jan
  Analýza vzniku bolesti hlavy v důsledku přetížení subokcipitálních svalů (Patríková Jitka)

  Fenomén centralizace z pohledu mechanické diagnostiky a terapie u pacientů indikovaných k operačnímu výkonu (Hafič Peter)

  Prostupnost hematoencefalické bariéry při mozkové ischémii (Svoboda Jan)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 18.05.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie FTVS UK, D233
 • Reologie a mikroreologie biologických struktur I.
  Přednáší: Mgr. Václav Bittner. doc. M. Šorfová
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 20.04.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie FTVS UK, D233
 • Hylmarová Dita,Šádek Petr
  Biomechanika chůze u pacientů s ortopedickou symptomatikou a možnosti aplikace jejích výsledků v klinické praxi (Hylmarová Dita)

  Objektivizace vlivu strechingu při vertebrogenním algickým syndromu (Šádek Petr)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 6.04.2017, 14:30
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Pintér Tomáš, Skalický David
  Materiálové a reologické vlastnosti závesných prvkov a pohybového systému člověka a ich dôsledky na bezpečnosť a úrazovosť (Pintér Tomáš)

  Identifikace akustických projevů respirace a jejich diagnostický význam (Skalický David)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 9.03.2017, 14:30
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Termomechanické principy a jejich využití pro analýzu důsledků střel
  Prof. Maršík, Lopot, Billich,
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 22.02.2017, 15:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Vymezení vlastních frekvencí AS pro určení koeficientu útlumu metodou TVS
  Prof. Maršík, Panská, Jelen, Kubový
  Kooordinátor: Jelen
  Datum a čas konání: 22.02.2017, 16:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistická analýza dat II.
  Mgr. Bittner
  Kooordinátor: Tlapáková
  Datum a čas konání: 9.02.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistická analýza dat I.
  přednáší Mgr. Bittner
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 2.02.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistika II s využitím Analýzy dat v Excelu
  přednáší dr. Tlapáková, doporučujeme přinést si vlastní notebook
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 17.01.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Matematická analýza, základy statistiky I. Možnosti využití tabulkověho procesoru
  přednáší dr. Tlapáková, doporučujeme přinést vlastní notebook
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 12.01.2017, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Experiment v BM - Komplex sval - šlacha
  (Mokruschová - Efekt epikondylární pásky, Kofránková – povrchová EMG – vývoj elektrod, Barták - Biomechanické aspekty interakce střelec – zbraň)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 28.05.2015, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Experiment v BM - detekce tkáňových struktur
  (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 21.04.2015, 13:30
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Simulátor kardio-vaskulárního systému
  Postup overovani simulaci v systému - Prof. Maršík, Benyovszký, Procházka
  Kooordinátor: Doc. Jelen
  Datum a čas konání: 2.03.2015, 10:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Detekce reologických změn axiálního systému člověka pomocí metody TVS
  Zaměření studií na osoby se specifickými projevy, Interpretace dat - Prof. Maršík, Mgr. Zeman
  Kooordinátor: Doc. jelen
  Datum a čas konání: 2.03.2015, 12:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Porizeni a zpracovani kinematickych dat a detekce reakčních sil
  Popis principu jednotlivych metod, jejich vymezeni a ziskani informaci z dat
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 25.02.2015, 09:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY
  Geometrie analytická
  Kooordinátor: Tlapáková, Šorfová
  Datum a čas konání: 28.01.2015, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Zpracování experimentálních dat
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 21.01.2015, 12:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistické metody v BM
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 20.01.2015, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Vyhodnocení dat reologických vlastností tkání
  Bittner
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 20.01.2015, 14:30
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY
  Práces vektory
  Kooordinátor: Tlapáková
  Datum a čas konání: 13.01.2015, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Modelování kardi-vaskulárního systému – simulátor
  (Benyovszký, Procházka, Maršík)
  Kooordinátor: Jelen
  Datum a čas konání: 18.12.2014, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Metoda TVS – šíření vibrací axiálním systémem
  (Panská, Kloučková, Kubový)
  Kooordinátor: Jelen
  Datum a čas konání: 2.12.2014, 10:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Parametrizace ranivých účinků munice
  (Billich, Kubový)
  Kooordinátor: Jelen
  Datum a čas konání: 6.11.2014, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanická reflexe hypo-hyperkinetického pohybového režimu člověka v současné společnosti
  (biomechanika kosterního svalu, extrémní dynamické zatížení lidského těla, viskoelastické vlastnosti tkání (tenzometrie), inverzní dynamika)
  Kooordinátor: Jelen
  Datum a čas konání: 26.05.2014, 10:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE
  Pozor - seminář je V ÚTERÝ a kvůli přijím.řízení byl posunut na 14. hodinu !
  Mgr. Erik Barták (Biomechanické aspekty interakce střelec – zbraň)
  Mgr. Lukáš Marešovský (Biomechanický rozbor důsledků hry na hudební nástroj na pohybový systém člověka)
  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.
  Datum a čas konání: 20.05.2014, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Experiment V BM - Biomechanika tkání
  (Píglová - Degenerativní změny krční páteře a její verifikace pomocí zobrazovacích metod, Pavelková – Svalové napětí a jeho detekce myotonometrem, Zvoníček - Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně)
  Kooordinátor: Šorfová
  Datum a čas konání: 21.04.2014, 13:30
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Metodiky využívané při analýze ve forenzní biomechanice
  metodiky Kistler, 3D analýza pohybuoptoelektronickým systémem Qualisys, šíření silově-deformačních procesů v lidském těle v důsledku impaktní zátěže
  Kooordinátor: doc. Šorfová
  Datum a čas konání: 9.04.2014, 00:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie, laboratoř BEZ
 • WORKPLACE HEALTH PROMOTION – STARTING WITH BASICS OF ERGONOMY AND PHYSIOTHERAPIOLOGY – APPLICATIVE APPROACH (good practice examples)
  The lecturer dr. David Ravnik is going to present the University, situated at Slovenian Adriatic Coast, University of Primorska and his research topics.He is going to present some good practise examples from the health promotion in Slovenia. In the recent years the health promotion at workplace is being carried out due to statutory basis in the different laws. The range of industries, that perform ergonomic and physiotherapy (or physiotherapiology) procedures, is constantly increasing. Awerness of emloyees and employers, that healthy and happy employee is the true value of the company and country, is increasing. Physiotherapiology is developing new processes, methods and approaches in physiotherapy, where different physical factors are being used for preservation, an improvement and restoration of health, while applicative ergonomics assess workplace, recommends improvements to both objects and processes of work, and proposes preventive and curative programs, which are specifically designed for a variety of working environments.


  Kooordinátor: Doc. PhDr. David Ravnik, Ph.D. Eur.Erg. MSPT
  Datum a čas konání: 13.03.2014, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistické metody v biomechanickém experimentu II. část (Mgr. Bittner)
  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.
  Datum a čas konání: 6.02.2014, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Statistické metody v biomechanickém experimentu (Mgr. Bittner)
  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.
  Datum a čas konání: 30.01.2014, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Povrchové EMG a nové postupy zpracování signálu - Vlasta Kofranková
  Kooordinátor: doc. M. Šorfová, PhD.
  Datum a čas konání: 12.12.2013, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Povrchové EMG (Kofránková).Vliv dynamické zátěže na remodelaci kostní tkáně femuru po implantované totální endoprotéze kyčelního kloubu (Zvoníček)
  Seminář se nekoná !!!!
  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová
  Datum a čas konání: 18.04.2013, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanické charakteristiky nestacionárních respiračních režimů jako možných identifikátorů únavy (Lopotová). Přesnost míření během lokomoce (Hybner)
  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová
  Datum a čas konání: 21.03.2013, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Vliv m.supraspinatus na abdukci v ramenním kloubu při overhead aktivitách (Jílková).Aktivní mechanismy udržování nožní klenby (Michalec
  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová
  Datum a čas konání: 14.02.2013, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Predikce pevnosti a modelace kostního svalku podle jeho rentgenové geometrie (Myslivec). Silové prostředky a jejich účinky při aplikaci individuálních korekčních ortéz (Černý)
  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová
  Datum a čas konání: 17.01.2013, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanický efekt zátěžového pole generovaného taktilním podnětem (Válka).Kinematika scapulothorakálního regionu (Jelínková)
  Kooordinátor: Doc. M. Šorfová
  Datum a čas konání: 13.12.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Základy statistického hodnocení experimentální úlohy (Mgr. Iva Jelínková)
  Kooordinátor: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
  Datum a čas konání: 29.11.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Mechanické parametry vlasů. Tvarová odezva bederního regionu kanoisty
  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová
  Datum a čas konání: 31.05.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanika svalové kontrakc
  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová
  Datum a čas konání: 22.03.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanika vnějšího zatížení nohy.
  Zatížení kolenního kloubu
  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová
  Datum a čas konání: 1.03.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Biomechanika poranění. Geometrie skeletárních struktur
  Kooordinátor: doc. Havránek, doc. Šorfová
  Datum a čas konání: 16.02.2012, 13:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE - kolokvium
  Kooordinátor: prof. S. Otáhal
  Datum a čas konání: 11.05.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • EXPERIMENT V BIOMECHANICE - úvodní lekce
  přednášet budou prof. S. Otáhal a doc. A. Havránek
  Kooordinátor: prof. S. Otáhal
  Datum a čas konání: 4.05.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Ergonomické aplikace biomechaniky - kolokvium
  Kooordinátor: prof. S. Otáhal
  Datum a čas konání: 20.04.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Ergonomické aplikace biomechaniky - úvodní lekce
  Kooordinátor: prof. S. Otáhal
  Datum a čas konání: 13.04.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Úrazová biomechanika - dokončení
  Abstrakta všech prezentací budou po skončení cyklu vyvěšena na stránkách OR Biomechanika
  Kooordinátor: doc. Jelen
  Datum a čas konání: 30.03.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie
 • Úrazová biomechanika - úvodní lekce
  První ze tří lekcí věnovaných úrazové biomechanice. Přednášet bude prof. Kovanda a doc. Jelen
  Kooordinátor: doc. Karel Jelen
  Datum a čas konání: 16.03.2011, 14:00
  Místo konání: seminární místnost anatomie

Materiály k proběhlým seminářům:


© Jiří Tlapák, 2014