diskuze

[ Home | Contents | Search | Post | Reply | Next | Previous | Up ]


Re: Stabilita pátere - úloha hlubokých svalu (se zamerením na bederní oblast pátere).

From: Zemanova Petra
Date: 1.4.2000
Time: 17:02:52
Remote Name: 212.20.99.204

Comments

V této práci bych se chtela zamerit 1) na presné a jasné vymezení pojmu "stabilita pátere"; 2) na ozrejmení úlohy hlubokých zádových svalu jako jednoho z nekolika telových systému na stabilite pátere se podílejících; 3) na zkoumání vztahu bolesti v bederní oblasti pátere a zmenou vlastností techto svalu; 4) na zpusoby vyšetrení funkce a vlastností hlubokých zádových svalu pokud možno neinvazivními metodami (dle možnosti praktické overení úcinnosti metod publikovaných australskými fyzioterapeuty [HIDES, JULL, RICHARDSON, HODGES, CHOLEWITZKI, kterí se touto problematikou zabývají.(Viz napr. Spine 1993/18 1994/19; 1995/20; 1996/21; 1997/22; Physical Therapy 1997/77; The Journal of Orthopaedic Medicine 1998/20; Third disciplinary Word Congress Of Low Back and Pelvic Pain (Vienna, November 1998); Richardson, Jull, Hodges, Hidges: Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain, Churchil Livingstone, Edinburgh, London, New York, Philadelphia and Sydney 1998


Last changed: duben 01, 2000