diskuze

[ Home | Contents | Search | Post | Reply | Next | Previous | Up ]


Vliv mechanických vibraci na lokální hemodynamiku krve – změna citlivosti receptoru vlivem vibračního ataku

From: David RAVNIK
Date: 5.5.2000
Time: 9:36:41
Remote Name: 195.113.14.81

Comments

V mé magisterské práci bych chtěl objasnit dosavadní názory a znalosti z oblasti působení mechanických vibrací na lidské tělo (mechanická energie, expozice vibracím, biomechanický model, biologické účinky atd.). Mezi biologickými účinky se budu zabývat funkčními a morfologickými změnami periferní hemodynamiky (vázokonstrikcí a vázodilatací jako funkční změnou, a VVS – vibrační vázospastický syndrom jako morfologickou změnou) a prahem citlivosti receptoru (baroreceptoru). Cílem mé magisterské práce je na zaklade přehledu literatury a provedení experimentálního výzkumu najít algoritmus vztahu mezi receptory a periferní hemodynamikou důsledkem vibračního ataku a použiti tohoto algoritmu pomocí simulátoru ve spoluprací s Akademii věd České Republiky.


Last changed: květen 05, 2000