diskuze

[ Home | Contents | Search | Post | Reply | Next | Previous | Up ]


Mikroarchitektura kosti a její změny při osteoporóze

From: Kateřina Kloučková
Date: 19.9.2000
Time: 0:21:38
Remote Name: 62.24.64.5

Comments

Osteoporóza je definována WHO jako onemocnění jako onemocnění způsobené úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně a v důsledku toho náchylností ke zlomeninám. Zatímco úbytek kostní tkáně je postižitelný stanovením BMD, role mikroarchitektury není běžným vyšetřením postižitelná. Právě změna mikroarchitektury by mohla objasnit to, že osoba se stejnou kostní denzitou utrpí frakturu a jiná osoba s větším úbytkem kostní hmoty nikdy frakturu neutrpí. To umožňují především nové zobrazovací techniky (mikroCT). Právě popsáním změn v mikroarchitektuře bych se chtěla zabývat. Diplomovou přáci bych chtěla zpracovat teoreticky.


Last changed: září 19, 2000