diskuze

[ Home | Contents | Search | Post | Reply | Next | Previous | Up ]


Výše korelace funkčního a bioptického vyšetření u patologicky změněné svalové tkáně

From: Klára Malcovská
Date: 1.10.2000
Time: 11:00:38
Remote Name: 195.128.222.14

Comments

Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit na zjištění míry korelace výsledků funkčního a bioptického vyšetření svalové tkáně u téhož pacienta,potažmo u téhož patologického stavu.Zohledněn bude pochopitelně i fakt,že se jedná o dva diametrálně odlišné typy vyšetření,jak co se týče náročnosti provedení vyšetření,ať už z hlediska materiálního-tedy přístrojové techniky,finančního,z hlediska odbornosti personálu,který výkon provádí, i z hlediska dostupnosti obou vyšetření.Pochopitelně je třeba vzít v úvahu i invazivitu vyšetření a v důsledku toho i stav pacienta poté.Předpokládaným výsledkem by měl být závěr na jehož základě by se optimalizovaly vyšetřovací postupy pro daný patologický stav.


Last changed: říjen 01, 2000