Anatomie / Axiální systém / Úvod do funkční anatomie axiálního systému

Úvod do funkční anatomie axiálního systému

V úvodní  kapitole  byl  axiální  systém  charakterizován  jako  subsystém  posturálního  celku,  ke  kterému  patří  i  oblast  pánve  a  dolních  končetin.  Axiální  systém  můžeme  chápat i  jako  část  pohybové  soustavy  zajišťující  stabilitu  a  pohyb  trupu.

Jako  základní  - převážně  funkční  prvek  axiálního  systému,  jsme  analyzovali  pohybový  segment, především jeho  jednotlivé  skladebné  komponenty.  Skupiny  segmentů  tvoří  vyšší  funkční  jednotky - páteřní  sektory. Anatomické  členění  páteře   se  tedy  nekryje  s funkčním  pojetím  sektorů.

Kapitoly:


Zakřivení páteře Nahoru Páteřní sektory