Anatomie / Axiální systém / Hrudník - základní pojmy

Hrudník - základní pojmy

Horní částí  trupu  je  hrudník, thorax.  Hrudník  je   nejdelším  úsekem   axiálního  systému   těla. Podobně   jako  v jiných   případech, i   zde     musíme  rozlišovat  anatomické  a  funkční  pojetí  této  partie trupu.

Anatomicky  tvoří  hrudník  kostra,  spoje  na  hrudníku, a  hrudní svaly.

Funkční  anatomie   neizoluje  hrudník od  axiálního  systému, a  především jej neseparuje od  hrudní  páteře. Hrudní  páteř  a  hrudník  vytvářejí  totiž  celek, který  plní dvě  základní  funkce:

vytváří elastickou, pevnou  a  prostornou  schránku - hrudní  dutinu  pro srdce, plíce, velké cévy, jícen  a  další  hrudní  orgány;

představuje rigidní oporu pro svaly zabezpečující dýchací pohyby i při současných pohybech hrudní pá­teře.

Hrudník    tvar ventrodorzálně oploštělého komolého kužele, se širší základnou obrácenou dolů, a s páteří prominující dovnitř dutiny. První žebra, hrudní  kost a první  hrudní  obratel  ohraničují na  hrudníku  tzv. horní  hrudní  otvor (apertura  thoracis  superior). Dolní  hrudní  otvor (apertura  thoracis  inferior) je  vymezen  dolním okrajem žeber, mečovitým  výběžkem  hrudní  kosti a dvanáctým hrudním obratlem. 

Tvar hrudníku především ovlivňuje průběh (sklon) a zakřivení žeber. Oploštění, boční vyklenutí hrudníku a prominence páteře, vzniká až po narození - postupně s napřimováním těla a chůzí. No­vorozenec má kuželovitý tvar hrudníku s téměř kruhovým tvarem průřezu. V dospělosti jsou běžné dlouhé (asthenické) tvary hrud­níku, charakterizované výrazným předozadním oploštěním, svěšenými žebry a úzkými mezižeberními prostory. Tento typ hrudníku se vyz­načuje poměrně značným rozdílem  obvodu hrudníku při vdechu a výdechu, tj. značnými dýchacímu exkurzemi, a poměrně dobrou ventilační výkonností. Opakem asthenického hrudníku je soudkovitý hrudník. Pro soudkovitý hrudník jsou typická horizontálně probí­hající žebra se širokými mezižeberními prostory. Hrudník je jako­by v trvalém inspiračním postavení, a  má malou ventilační výkon­nost. 

Pro větší  srozumitelnost  budeme nejprve analyzovat  jednotlivé  stavební  prvky  hrudníku a teprve potom se  budeme  zabývat  hrudníkem z pohledu  funkční  anatomie.

Kapitoly:


Stabilita páteře Nahoru Kostra hrudníku