Anatomie / Axiální systém / Hrudník - základní pojmy / Hrudní svaly

Hrudní svaly

Kostra  hrudníku svým tvarem, stavbou a spojením jednotlivých kostí vytváří konstrukční předpoklady pro realizaci dýchacích pohybů. Aktivní pohyb  hrudníku, tj. především vdech je uskutečňovaný pomocí dýchacích svalů.

Dýchací  svaly můžeme třídit podle různých hledisek: na  svaly  inspirační  a  expirační, hlavní a  pomocné  svaly, nebo  podle anatomických  krajin  ve  kterých  leží.

Přes určité zjednodušení,  je  pro klidové  fyziologické dýchání rozhodující komplex svalů hrudní stěny, bránice  a  skupina svalů  břišní  stěny. ( Blíže  budou  tyto svaly  probrány  v další  kapitole.)


Spojení na hrudníku Nahoru Funkční anatomie hrudníku