Anatomie / Axiální systém / Kinetické komponenty páteře - klouby a svaly / Páteřní svaly

Páteřní svaly

Další kinetickou  komponentou  pohybového  segmentu  páteře  jsou  svaly.

Svaly pohybující páteří patří do anatomicky velmi rozdílných skupin. Páteří pohybují především zádové,  břišní a krční svaly, ale na pohybu nebo fixaci páteře se může účastnit i bráni­ce atd. Účast svalů  na  pohybech páteře  bude  proto charakterizována    po  analýze  anatomické stavby a funkčních  vztahů  jednotlivých  svalových skupin.

Při kineziologickém  rozboru  funkce  pohybových segmentů  páteře  nelze  pominout  ani  účast  pánve. Pánev   tvoří   s  páteří   funkční    jednotku.

K  přenosu sil (tlaků) vertikalizovaného trupu na dolní končetiny dochází totiž v pánevním kruhu, který  reprezentuje  nejen kaudální zakončení páte­ře, ale je i oporou pro dolní končetiny. Kostěná pánev je složena z kostí pletence dolní končetiny a z křížové kosti. Prstenec kos­tí tvořících pánev je velmi rigidní, a rozhodující pohyb pelvifemorálního  komplexu se proto odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je přenášen na bederní páteř. Proto se při pohybu v kyčelních kloubech akti­vují i četné skupiny zádových svalů, a stejně  tak  se do páteře promítá pohyb kyčelních kloubů.  Také  pohyb  páteře    výraznou  odezvu  v  kyčelních  kloubech. (Viz kap. Kostra a  spoje  dolní  končetiny.)


Kraniovertebrální spojení Nahoru Zakřivení páteře