Anatomie / Axiální systém / Nosné komponenty páteře - obratle

Nosné komponenty páteře - obratle

Páteř, columna vertebralis je složena z  33 – 34  obratlů, 23  meziobratlových  destiček  a  z 24 pohybových segmentů. První segment je mezi prvním  a  druhým  krčním obratlem; poslední je  mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem. Uvedený počet segmentů platí pro cca 95 % páteří dospělých  osob, u kterých se  páteř  skládá ze sedmi krčních, dvanácti hrudních a pěti bederních obratlů,  pěti  křížových  obratlů a  čtyř    pěti  kostrčních    obratlů. (Zbývajících 5 % páteří má odlišný počet obratlů a tedy i jiný počet pohybových segmentů.)

Kapitoly:


Pohybový segment Nahoru Obratel