Anatomie / Axiální systém / Nosné komponenty páteře - obratle / Křížová kost

Křížová kost

Křížová kost, os sacrum je původně složená z  pěti  křížových ob­ratlů  (S1 - S5), které postupně osifikují  a  srůstají  v jedinou  kost.

Stavba  křížové  kosti: Křížová kost má zhruba trojúhelníkovitý tvar, s horní širší základnou tvořenou  kontaktní  plochou  těla  obratle S1. Na  tuto  plochu  nasedá meziobratlová destička mezi L5 a  S1. Přední  okraj  báze, který vyčnívá  do  vchodu  malé  pánve se  nazývá  promontorium. Dolní ko­nec  křížové  kosti  je  užší  a  bývá  chrupavkou  spojen  s  kostrčí.

Přední  plocha  kosti  přivrácená do pánevního prostoru je mírně konkávní; zadní plocha křížové kosti je konvexní. Zatímco  přední  plocha  křížové  kosti je  prakticky  hladká  a pouze  ve  střední  partii  přerušovaná  čtyřmi  příčně  probíhajícími  kostěnými  hranami, které  představují  hranice  těl  původních pěti  obratlů. Na  dorzální  ploše  kosti  je  řada  svislých  kostěných  hran. Nejnápadnější  je  střední  hrana, která  reprezentuje  rudimenty  původních  trnových  výběžků křížových obratlů.

Uv­nitř křížové kosti je křížový kanál (canalis sacralis), který je pokračováním páteřního kanálu. Kanál  křížové  kosti sice již  neobsahuje  míchu (mícha  končí  v úrovni L1/L2 ), ale do  kanálu  zasahují kořeny  míšních  nervů.

Do kanálu  vedou čtyři páry otvorů, odpovídající intervertebrálním otvorům krčních, hrudních a bederních úseků  páteře. Na bočních partiích křížové kosti (v rozsahu S1 - S3) jsou lehce zvlněné a poměrně rozsáhlé kloubní plochy, jejichž prostřednictvím se křížová kost spojuje s kyčelní  kostí.

Kloubní výběžky křížové  kosti  jsou na okraji oblouku prvního křížového obratle a artikulují s L5 . Mají podob­ný tvar a  sklon kloubních  ploch  jako bederní obratle.

: Křížová kost je nepohyblivou součástí páteře a zároveň i součástí kostry pánve. Vzhledem k tomuto uspořádání, dochází prostřednictvím křížové kosti k přenosu a rozložení zatí­žení trupu, hlavy a horních končetin do kostry pánevního kruhu a k přenosu zatěže na dolní končetiny. Křížová kost, kostra  pánve  a kyčelní klouby tvoří podpěrný systém, jehož jednotlivé články tlumí a transmitují nejen zatížení horní  poloviny těla na  dolní  končetiny, ale působí také v opačném směru - při přenosu sil  z  dolních  končetin  na  osový  skelet. (Chůze !)

Křížová kost má v tomto systému i funkci tzv.“klená­ku“- architektonického prvku, který se vsazuje do vrcholku zděné klenby, kterou  uzavírá  a „svazuje“. (Blíže  viz  articulatio  sacroiliaca.)


Obratel Nahoru Kostrč