Anatomie / Axiální systém / Nosné komponenty páteře - obratle / Kostrč

Kostrč

Kostrč, os coccygis  je  malá  trojúhelníkovitá  kost, tvořící  zakončení  páteře. Tvarově je  velmi  variabilní - z původních  obratlů  se  v podstatě  zachovávají  pouze zbytky obratlových těl. 

Stavba  kostrče: Kostrč se   obvykle skládá ze  3 - 5 spojených obratlů. (Vzácně  ze  6 až  7 obratlů.) Bázi  kosti  tvoří  oválná  kloubní  plocha  artikulující  s vrcholem  křížové kosti. Na  prvním  kokcygeálním obratli  je náběh  k vytvoření  obratlového  oblouku a  kloubních  výběžků.

Rohy směřují  proti  obdobným  výběžkům na  křížové  kosti. Postranní  hrany  kosti se  spojují  s obdobnými  hranami na  křížové  kosti. Příčné  výběžky  jsou  zcela rudimentární.

[ Křížová  kost a  kostrč  jsou ve  většině  případů  spojeny chrupavkou (jde o  tzv.  synchondrotický  spoj, synchondrózu - viz  další  kapitola). Chrupavčitý disk mezi  bází kostrče  a  hrotem  křížové  kosti  je  z vazivové  chrupavky, ve  které  jsou  početné ostrůvky  hyalinní  chrupavky, která  je  i   na  styčných  plochách  obou  artikulujících  kostí.

Spojení  mezi křížovou kostí a  kostrčí  je u většiny vyšetřovaných  osob  mobilní, tzn., že  v tomto  spoji  jsou  možné  kývavé  pohyby a  „pružení“. Také  chrupavčitá  spojení  mezi  jednotlivými kokcygeálními  obratli  jsou  velmi  pružná, a pohyblivost  těchto spojů    značný klinický význam  v  dynamice  pánevního  dna.  Mají  svůj  podíl  i  na  vzniku  tzv. kostrčového  syndromu. (Blíže  viz  kap. Svalové  pánevní  dno.)


Křížová kost Nahoru Vazy