Anatomie / Axiální systém / Komunikační slovník

Komunikační slovník

skalenový  syndrom, thoracic  outlet  syndrom (mm. scaleni – krční  „kloněné“ svaly; syndrom horní  hrudní  apertury) – skupina  klinických příznaků (bolesti, poruchy citlivosti a  prokrvení  především  vnitřního  okraje  ruky  a  předloktí), vyvolaných  stlačením  nervověcévního  krčního  svazku  horní  končetiny; spazmus  skalenů vyvolaný  poruchou  dynamiky  krční  páteře, krčním žebrem  a  dalšími  faktory

vertebrobazilární  insuficience (vertebra – obratel, basis – základna, spodina, in – ne, sufficere  stačit, insufficientia) – „nedostatečnost“ prokrvení  v   oblasti  zásobené  páteřní  tepnou (a. vertebralis); také  cervikokraniální  syndrom  

vertebrogenní  syndrom (vertebra -  obratel, ř. gennao – vznikám, tvořím) – nepřesně ohraničená  skupina  chorob, jejichž  společným  znakem  je  obvykle  funkční  porucha  páteře; nejčastějšším  příznakem je bolest  v zádové  krajině, často  vystřelující  do  končetin  nebo  trupu


Funkční anatomie hrudníku Nahoru Shrnutí