Anatomie / Axiální systém / Zakřivení páteře

Zakřivení páteře

Lidská dospělá páteř je zakřivena v sagitální rovině (předozadně), a  mírně i  v rovině frontální. Pro sagitální  zakřivení je typické střídání lordóz a kyfóz.

Lordóza,  lordosis je obloukovité vyklenutí dopředu. Krční lordóza má vrchol u  C4 - C5; bederní lordóza i  L3 - L4 .

Kyfóza, kyphosis je oblouk vyklenutý dozadu. Hrudní kyfóza má vrchol u  Th6 - Th7. Kyfoticky je zakřivená i křížová kost, která   na­sedá na L5 (promontorium) a pokračuje obloukem konvexním  dozadu.

Zakřivení páteře není jen zařízením zvyšujícím pružnost celého kostěného sloupce, ale výrazně zvyšuje i pevnost páteře. Oblouk je pevnější než tyč, a v případě zakřivení páteře lze její pevnost vyjádřit vzorcem C2 + 1. (C = počet oblouků.) Z  výpočtu vyplývá, že páteř s dvěma lordózami a dvěma kyfózami, je sedmnáctkrát  pevněj­ší než kdyby  ji  tvořil  jediný oblouk.

Páteř plodu i novorozence je kyfotická, s nepatrně  naznačeným  promontoriem. Obě lordózy se vyvíjejí jako kompenzační zakřivení:  v  době  kdy dítě zvedá hlavu a aktivně zapojuje šíjové svaly, a když  si  sedá, učí  se  stát  a  chodit  a  zapojuje  hluboké  zádové svaly.

Lordózy páteře nejsou poměrně dlouho fixované  proto se ještě u šestiletých dětí ve spánku vyrovnávají.

[ Problematická je otázka tzv. fyziologické skoliózy. Každá páteř je i bez zatížení sice mírně vybočená, ale  obratle  nejsou  rotovány !  (Označení  „skolióza“ je  proto  zcela  nevhodné, protože pathologickou  jednotku  označovanou   tímto  názvem   (např. scoliosis  idiopathica)  charakterizuje nejen   bočitost   páteře, ale  především  rotace  obratlů !)  V  85 % směřuje  toto vybočení dopra­va, v 15 % případů je páteř vybočena vlevo. Nejnápadnější je toto vybočení vždy v hrudním úseku v rozsahu Th3 - Th5. Hledání příčiny „fyziologické skoliózy“ v asymetrické váze orgánů těla, v převaze pravoruké populace a v nošení břemen, nevedlo k  průkazným závěrům. Fyziologická skolióza je zřejmě kompenzační zakřivení, které je reakcí páteře na tzv. zkříženou asymetrii končetin (delší levá dolní a pravá horní končetina), vyvolávající šikmý sklon pánve.

Mírný záklon pánve je pak vyrovnáván zakřive­ním páteře ve frontální rovině – skoliózou.


Páteřní svaly Nahoru Úvod do funkční anatomie