Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Funkční anatomie pletence

Funkční anatomie pletence

Pánevní kosti jsou součástí pánve, tzn. že  jejich  funkční  význam  je  dán  významem  pánve jako:

  • transmisního  systému  (mezičlánku  mezi  páteří  a  dolními  končetinami);

  •  protektivního a podpůrného  systému  (kostěné  schránky  orgá­nů), a

  • inzerční   plochy, tj. plochy  od  které  začíná nebo  na kterou  se upíná  řada svalů.  

     

Kapitoly:


Pánev Nahoru Transmisní systém