Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Funkční anatomie pletence / Pánev - transmisní systém

Pánev - transmisní systém

V různých  souvislostech  bylo   zdůrazňováno, že pánevní kosti a jejich spoje vytvářejí poměrně pevný a pružný prstenec, který je podepřen hlavicemi stehenních kostí. Přes tento kruh je přenášena váha trupu na dolní končetiny. Ze statického hlediska nemůže být proto tento prstenec uložen v horizontální rovině, protože křížová kost by se dostala ve vztahu ke kyčelním kloubům do excentrické polohy, a těžnice trupu by se posunula před středy kyčelních kloubů. Hmotnost těla pak působí na určitém rameni síly, a udržet tr­vale vzpřímenou polohu těla  představuje  značné  i neekonomické posílení  všech  svalů   napřimujících   trup.

[ U člověka je proto pánev skloněná přední částí dolu a dozadu. Křížová kost je vysunuta šikmo dopředu. V oblasti promontoria se náhle, téměř zlomově (v rozsahu jediného meziobratlového prostoru !) mě­ní  zakřivení páteře z kyfózy křížové kosti na bederní lordózu. Tímto "zalomením" se těžiště  těla  posouvá  nad  kyčelní   klouby.

·      Pánevní sklon (inclinatio  pelvis) vyjadřujeme jako úhel, který svírá rovina pánevního vchodu (promontorium – linea  terminalis - horní okraj spony) s  horizontální  rovinou. Sklon dosahuje asi 60 stupňů  a  lze  jej  vyšetřit  na  rtg snímku. 

·      Sklon kyčle (inclinatio  coxae) je přímo měřitelný úhel mezi spoj­nicí spina  ilica superior s horním okrajem spony.  Má asi 40 stup­ňů.

Každá  změna  pánevního  sklonu  se  projevuje  ve  změnách  bederní  lor­dózy.     

Zvětšení      sklonu   pánve    =    prohloubení     bederní     lordózy 

Sklon pánve    výraznou  odezvu ve stabilitě  a  funkci  pánevního dna, které tvoří svalové pánevní dno, jehož středem je  hráz, perineum. Pánevní  dno  je  podpůrným  systémem  pánve. Vzhledem ke sklonu pánve, nese hlavní váhu pánevních orgánů před­ní část svalového dna, zatímco zadní a poměrně slabá část dna je zatížena minimálně. Nálevkovitý tvar části pánevního dna totiž mě­ní část tlakového zatížení na zatížení tahové.


Funkční anatomie pletence Nahoru Protektivní systém