Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Noha

Noha

Distálním  článkem  dolní končetiny  je  noha, pes. Noha má sice zák­ladní uspořádání stejné jako ruka, ale vzhledem ke své funkci při vzpřímeném stoji a chůzi  jsou přítomny četné stavební a funkční rozdí­ly. Rozdíly jsou patrné již na skeletu nohy, pro  který  je typická redukce (zkrácení) prstů, zesílení zánártních  kostí a zmenšení  pohyblivosti mezi jednotlivými články. Z hlediska funkční anato­mie nohy  je  v popředí  našeho  zájmu  především  otázka  talokrurálního spo­jení a problematika  nožní  klenby.

Kapitoly:


Mezikostní membrána Nahoru Kostra nohy