Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Pletenec dolní končetiny

Pletenec dolní končetiny

Pánevní  pletenec tvoří  dvě  pánevní kosti, ossa  coxae  a  nepárová  křížová  kost, os  sacrum. Pasivní  komponentou  pletence dolní končetiny jsou pánevní  a křížová  kost  a  jejich  spoje. Aktivní  komponentou pletence jsou  svaly  kyčelního  kloubu  a  svaly stehna. 

Pánevní kost, os  coxae se skládá ze tří,  původně samostatných kos­tí:

·      kyčelní kosti, os ilium;

·      sedací kosti, os ischii, a

·      stydké kosti, os pubis.

Kapitoly:


Stavební plán Nahoru Kyčelní kost