Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Pletenec dolní končetiny / Kyčelní kost

Kyčelní kost

Kyčelní kost, os ilium je největší částí pánevní kosti, a to  částí ležící kraniálně od jamky kyčelního kloubu.  

Stavba  kosti: Tělo  kosti   tvoří  její  centrální  část  přivrácená  k jamce  kyčelního  kloubu. Tělo se   rozšiřuje v  plochou lopatu kyčelní kosti (ala ossis ilium), která horním  hřebenem  kyčelní  kosti, crista  iliaca  přechází ve velmi významné orientační body pánve: přední horní trn kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior), a  obdobný,  i  když  hůře hmatný  zadní horní trn kyčelní kosti  (spina iliaca  posterior  superior).  

Na  zevní  ploše  lopaty  kyčelní  kosti  jsou  nízké  kostní hrany, které  oddělují  začátky hýžďových  svalů.

Vnitřní plocha kyčelní kosti je vyhloubena v mělkou kyčelní jámu (fossa iliaca)  na které je kloubní plocha křížokyčelního kloubu. Šikmo  nad  a  za touto  plochou  je  mohutná  drsnatina, z  jejíž  nerovného  povrchu  jdou  vazy, které  vzadu  zpevňují  křížokyčelní  kloub. Vnitř­ní plocha je nápadná  i  obloukovitou  hranou, linea arcuata kterou kyčelní jáma končí, a která je zároveň hranicí mezi  tzv. velkou  a ma­lou  pánví.


Pletenec Nahoru Sedací kost