Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Pletenec dolní končetiny / Sedací kost

Sedací kost

Sedací kost, os  ischii  je poměrně masivní  kost tvořící dol­ní okraj pánevní kosti  a  obkružující   vejčitý   nebo  trojúhelníkovitý  ucpaný  otvor,  foramen  obturatum. 

Stavba  kosti: Tělo kosti se účastní stavby acetabula, a její široké rameno (ramus  ossis  ischii)  pokračuje dolů  a  dopředu, kde vytváří  nápadný sedací hrbol, tuber ischiadicum.

Nad  sedacím  hrbolem  je  ostrý  kostěný   sedací  trn (spina  ischiadica).  Nad  spina  ischiadica       je     obloukovitý   velký   sedací   zářez  (incisura  ischiadica  major).


Kyčelní kost Nahoru Stydká kost