Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Pletenec dolní končetiny / Stydká kost

Stydká kost

Stydká kost, os pubis je nejútlejší částí pánevní kosti,  tvořící  přední  a  i  dolní  ohraničení  foramen  obturatum.

Stavba kosti: Kost má tři složky – tělo  a  dvě  ramena. Tělo se opět podílí na formová­ní acetabula, a z  něj  také   vybíhá  horní  rameno  stydké  kosti   jdoucí  dopředu  k symfýze, kde přechází do dolního  ramena. 

Na přechodu mezi horním a dolním ramenem je nerovná plocha  pro chrupavčitou sponu stydkých kostí, symphysis pubica. Laterálně  od  této  plochy  je  malý, ale  vzhledem  k úponu  břišních  svalů  významný  hrbolek (tuberculum  pubicum), na který  směrem ke  sponě  navazuje  krátká  kostěná  lišta.  


Sedací kost Nahoru Spoje