Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Stehno a bérec / Mezikostní membrána

Mezikostní membrána

Podobně jako mezi předloketními kostmi, je i mezi tibií a fibulou rozepjatá velmi tuhá mezikostní blána, membrana interossea, která brání rozestupu obou kostí a slouží jako plocha pro začátky bér­cových svalů.


Spojení lýtkové a holenní kosti Nahoru Noha