Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Stehno a bérec / Spojení lýtkové a holenní kosti

Spojení lýtkové a holenní kosti

q       Art. tibiofibularis  je  spojení  hlavice  lýtkové  kosti  s tibií, tedy spojení  proximálních  konců  bércových  kostí.

Stavba  kloubu: Kloubní  plocha  je  na  tibii  lokalizována  zespodu  na  dorzolaterální  straně  zevního  kondylu; na  hlavici  fibuly  je  drobná  oválná  plocha.  Obě  kloubní  plochy  jsou  postaveny   šikmo. Pouzdro  je  krátké  a  pevné.  Je  zesíleno lig. capitis  fibulae  anterior  et  posterior. Drobné    posuny, které  spoj  dovoluje,  jsou  bezvýznamné. 

 

q        Syndesmosis  tibiofibularis   je  vazivové  spojení  distálních  konců  tibie  a  fibuly.  

Stavba  kloubu:  Kloubní  plochou  jsou  styčné  plochy  obou  kostí, které převážně pokrývá  periost. Kloubní  chrupavka  je  pouze  vpředu, v rozsahu  kloubní  štěrbiny, která  do  spoje  zasahuje  z hlezenního  kloubu. Pouzdro v pravém  smyslu  slova    není  vytvořeno, a  obě  kosti  jsou   k  sobě  svázány   vazy  na  přední  a  zadní  straně  bércových  kostí. Štěrbina  komunikující  s  hlezenním  kloubem  je  vystlána  synoviální  membránou.

: Syndesmóza  zpevňuje  vidlici  tvořenou  tibií  a fibulou,  ve  které  je  vsazena hlezenní  kost. Pevnost  a zároveň  minimální  pohyblivost (pružení)  tohoto  spoje  je  předpokladem  funkce  hlezenního  koubu. Spoj  je  maximálně  napínán  při  dorzální  flexi nohy,  ale  roztlačení  „vidlice“ obou  bércových  kostí  zároveň  tento  pohyb  limituje.


Kolenní kloub Nahoru Mezikostní membrána