Anatomie / Kostra a spoje horní končetiny / Paže a předloktí / Distální radioulnární kloub

Distální radioulnární kloub

Distální  radioulnární  kloub  (art. radioulnaris  distalis) je jednoosý kloub  mezi  konvexní  hlavicí  ulny  a  zářezem  na  radiu.

[ Stavba kloubu: Kloubní plochy: v případě tzv. nulové varianty lo­ketní kosti je  distální radioulnární kloub, kulovým kloubem. Nulová vari­anta znamená, že ulna je stejně dlouhá jako radius. Přesahuje-li ulna délku vřetenní kosti jde o  tzv. plus variantu, je-li kratší,  jde o mi­nus variantu.  Při  plus  variantě  jsou  kloubní  plochy  sférické; u  minus  varianty jsou plochy kuželovité.

Pouzdro  radiokarpálního, mediokarpálního i radioulnárního kloubu je  společné. Na palmární a dorzální straně  jej  zesilují  obtížně  izolovatelné ligamentózní pruhy. Palmární vazy jsou silnější a pro stabilitu karpu jsou  i významnější.

·      Mezi  jednotlivými kostmi  jsou  krátké mezikostní  vazy, ligg. interossea  poutající  karpální kosti  navzájem.

·      Hlavní  palmární a  dorzální vazy jdou  od  radia  a  od  ulny   šikmo přes  funkční střed karpu, kterým je  hlavice  os  capitatum.

·      Lig. carpi  radiatum vybíhá  paprsčitě od caput ossis capitati na sou­sední kosti a stabilizuje jejich polohu.

Radiální  a  ulnární  okraje  obloukovitě  zklenutých  karpálních  kostí  svazuje  jako  plochá  tětiva  silný  a  plochý  vaz -  poutko  ohybačů (retinaculum  flexorum). Pod poutkem  vzniká  poměrně  těsný  karpální kanál, canalis  carpi, kterým  z  předloktí  do  dlaně   vstupují  šlachy  flexorů  prstů,  cévy  a  nervy  dlaně.  

[ Syndrom  karpálního  tunelu  je  závažné  onemocnění, zatím neznámé  etiologie,  které  postihuje  vmezeřené  vazivo  vyplňující  canalis  carpi. Zmnožené  vazivo  omezuje  v  úzkém  prostoru  cévní  zásobení  ruky  i  prstů  a  vaskularizace  flexorových  šlach  i  nervů  procházejících  tunelem  do  dlaně. 

Uvolnění  flexorového  poutka  a  jednotlivých  struktur  karpálního  kanálu, nevede  vždy  k pozitivnímu  zvratu  onemocnění.


Mezikostní membrána Nahoru Ruka