Anatomie / Kostra a spoje horní končetiny / Ruka

Ruka

Distálním článkem horní končetiny je ruka, manus. Již při studiu anatomie „opěrné  složky“ tohoto segmentu  horní  končetiny, je  třeba  mít  stále  na  mysli  základní  postulát  funkční  anatomie  ruky:    prototypovým  pohybovým  projevem  ruky  je  úchop.  je úchop prováděn  jakkoliv, vždy   jde  v podstatě  o  flexi  tříčlánkových  prstů, doprovázenou  opozicí  palce.  V souladu s  po­žadavky na zajištění  této hlavní funkce, je  ruka  dále velmi  bohatě  a  jemně  členěna. Toto členění je  zřejmé již na  skeletu ru­ky, který  je  složen  z  osmi  zápěstních, pěti  záprstních  a  čtrnácti článků  prstů.

Z  funkčního  hlediska  je  ruka  složena  ze  dvou  paprsků:  mediálního (4. a 5. prst)  a laterálního (1. a  2. prst). Třetí  prst    nestabilní  polohu.  Koncepci  dvou  paprsků  odpovídá  i  zatížení  ruky, které  se  při  převážné  většině  pohybů  koncentruje  právě  na  vnitřní a  zevní  okraj  ruky.

Kapitoly:


Distální radioulnární kloub Nahoru Kostra ruky