Anatomie / Kostra a spoje horní končetiny / Komunikační slovník

Komunikační slovník

attituda (attentus – pozorný) – postoj; aktivní  zaujetí  polohy, která  je  orientována  na  budoucí  pohyb

Collesova  zlomenina (Colles, W.H. – americký chirurg a  radiolog) – nejčastější  zlomenina  vznikající při pádu  na   dlaň otevřené  ruky; jde  o  frakturu distálního  konce  vřetenní kosti  s odlomením  bodcovitého  výběžku  loketní  kosti; typické  pro  zlomeninu  je  i  bajonetovitá  deformita  ruky 

syndrom (ř. syndromos – souběžný, ř. syn – spolu, ř. dromos – běh, syndromologie)  -  soubor  přznaků, které charakterizují  určitý  chorobný  stav; „syndrom“ sám  není  chorobou

teleskopické funkce (ř. tele – daleko, ř. telos (teleos) – konec) – přibližovací, „zkracovací“ funkce  např. článkované  končetiny

transmisní  struktura (transmittere – přesazovat, trans – přes) – struktura nebo  útvar přenášející  např.  tahové  nebo  tlakové  zatížení


Klouby ruky Nahoru Shrnutí