Anatomie / Obecná anatomie kloubu / Shrnutí

Shrnutí

Kostní  spoje  

1.    Spojení kostí vazivem tvoří syndesmózy  (lebeční švy); spojení  chrupavkou je  synchondróza (symfýza) a  srůst  kostí  považujeme  za  synostózu (křížová kost).

2.    Dotykové spojení kostí opatřené  synoviální  výstelkou  považujeme  za  articulatio synovialis.

Kloub – articulatio  

1.      Kloubní plochy jsou povlečené kloubní, hyalinní chrupavkou. Klou­by třídíme podle počtu artikulujících kostí a podle geometrického tvaru kloubních ploch. Většina pohybů v kloubech má charakter úhlových pohybů. Stabilita  kloubu  je  dynamický  stav.

2.      Kloubní chrupavka nemá cévní zásobení a není inervována. Výživu kloubní chrupavky zajišťuje difundující synoviální tekutina. Obnova  poškozených  kloubních  chrupavek  je  pomalá, a    na  vyjímky  obvykle neúplná.

3.      Discus  et  meniscus  articulares mají řadu funkcí: vyrovnávají nestejná zakřivení kloubních ploch, zvyšují pohyblivost, jsou  shock  absorberem  a  zabraňují  turbulenci  synoviální  tekutiny.

4.      Kloubní pouzdro, capsula articularis se skládá  ze  dvou vrstev: membrana  fibrosa a  membrana synovialis. Fibrózní membrána kloubního pouzdra je tvořena silnou vrstvou kolagenního vaziva. Membrána  bývá  zesílena  kapsulárními a  extrakapsulárními  vazy.  Synoviální membrána  ohra­ničuje  štěrbinovitý  prostor  (cavitas  glenoidalis).

5.      Synoviální tekutina je  dialyzátem  krevní  plazmy. Má tyto funk­ce: zabezpečuje výživu, reparaci a pružnost kloubních  chrupavek  a snižuje  tření  kloubních  povrchů.

6.      Krevní cévy tvoří v  okolí pouzder poměrně bohaté sítě (rete  articulare). Mízní cévy začínají v hlubších vrstvách  synoviální  membrány. Kloubní pouzdra mají  dvojí inervaci: autonomní (cévy)  a  senzitivní (propriocepce, bolest).


Slovník Nahoru Axiální systém