Anatomie / Obecná anatomie kostí / Shrnutí

Shrnutí

Obecná   charakteristika   skeletu  

1.    Kostru členíme na: osový skelet a skelet končetin.

2.    Kostra plní tyto funkce: opornou, protektivní, mechanickou, depozitní, krvetvornou a energetickou.

Stavba  dlouhých  kostí  

1.      Dlouhá kost se skládá z diafýzy a dvou epifýz. Do  délky  roste kost z růstové (-ých) chrupavky (-ek) - physis. Povrch kosti pokrývá vazivový periost; kloubní konce jsou povlečeny hyalinní chrupavkou. Z hlubokých  vrstev  periostu  roste kost do šířky.

2.      Kostní dřeň, medulla ossium existuje ve třech formách: červená, žlutá a šedá. Červená dřeň je krvetvorný orgán, který je v dospělosti lokalizován především v hrudní kosti, spongióze kloubních konců dlouhých kostí, v plochých kostech pánve, lebky, v  drsnatinách, výběžcích a hranách dlouhých kostí.

Stavba  krátkých  a  plochých  kostí  

1.      Krátké kosti se svoji stavbou podobají epifýzám dlouhých kostí. Ploché kosti jsou tvořeny deskami kompakty, mezi kterými je poměrně "řídká" spongióza.

Osifikace   kostí 

1.      Kosti se vyvíjejí procesem nazývaným osifikace. Dezmogenně osifikují: ploché a miskovité kosti, klíční kost. Enchondrálně osifikují: většina kostí skeletu končetin, obratle, žebra a kosti lebeční báze.

2.      Kostní věk se určuje podle tzv. osifikačních jader, přehlédnu­telných na rtg snímku zápěstí.   

3.    Kosti jsou v trvalé remodelaci.

4.    Buňkami tvořícími kosti jsou především osteoblasty. Buňkami re­zorbujícími kost jsou především osteoklasty.

Transplantace  kostí  

1.      Dlouhé kosti mají tři zdroje cév: periostální cévy, epifyzární cévy a nutririvní cévy.

2.      Mízní cévy nebyly v kostní tkáni prokázány. Autonomní inervaci mají kostní cévy; periost je inervován senzitivně.

3.      Autogenní transplantáty kostí dobře přežívají a jsou postupně nahrazovány novotovořenou kostí. Homotransplantáty  vyvolávají  antigenní  reakci, která  nemusí  být  pouze  negetativním jevem.

4.      Zlomená  kost  se  většinou  dobře  hojí. Kost  se  hojí   kostěným  svalkem.


Slovník Nahoru Obecná anatomie kloubu