Anatomie / Obecná anatomie kostí / Stavba kostí / Fibrilární kost

Fibrilární kost

Fibrilární kost je typem vývojově původní ("primitivnější") kosti, která tvoří většinu skeletu drobných savců. U člověka je první kostí vznikající primární osifikací (viz dále) chrupavčitého skeletu plodu u dítěte. V dospělosti je vláknitá kost omezena pouze na některé hrbolky, kostní výběžky a drsnatiny - především v místě svalových úponů.

Stavba  fibrilární  kosti: Fibrilární kost je složena z plsti kolagenních vláken. Mezi proplétajícími se vlákny jsou mělké prohlubně - lakuny, ve kterých leží rozvětvené kostní buňky - osteoblasty (- cyty ).

: Fibrilární kost nemá téměř "univerzální" směrovou pevnost lamelárních kostí. Plexiformní vlákna jsou orientována převážně ve směru, ve kterém je daný hrbolek zatěžován, a v tomto směru také vykazují i určitou mechanickou pevnost.


Krátké a ploché kosti Nahoru Osifikace kostí