Anatomie / Obecná anatomie kostí / Transplantace a reparace kosti

Transplantace a reparace kosti

Pro látkovou výměnu, osifikaci, růst a hojení kosti má klíčový význam její cévní zásobení. Zřejmě menší význam má kostní inervace.

Obvykle je zdůrazňován pozitivní vliv fyzického zatížení na hy­pertrofii a pevnost kostí. Je nepochybné, že u specificky tréno­vaných osob roste celková  mohutnost  kostí, velikost kostních hrbolů a všech útvarů na které se upínají zatěžované svaly. Změny cévního zásobení kostí vystavených systematickému zatížení, neby­ly dosud u člověka podrobněji studovány.

Byla popsána i řada biologických parametrů kosti, jejichž  hodnoty  jsou např. zátěží rehabilitačních procedur pozitivně ovlivněny: zvýšením obsahu  DNA, RNA, kolagenu, zvýšením enzymatické aktivity kostní tkáně a vazby vápenatých iontů. Při těchto procesech zřejmě hraje dominantní roli cévní zásobení kostí a zřejmě i lokální regulační mechanismy, které cirkulaci v kosti řídí. Anatomie kostních cév je pro jednotlivé kosti zpracována zcela nedostatečně, a s výjimkou  několika   chirurgicky frekventovaných míst,   je následující popis pouze obecným  schématem  kostní  cirkulace, bez  rozlišování  místních  zvláštností.

Velmi málo jsou u člověka známy regulační mechanismy kostní cirkulace, a téměř nic nebylo publikováno  o  reakci  kostních cév  na  dlouhodobě  prováděnou  rehabilitaci.

Kapitoly:


Růst kostí Nahoru Kostní cévy a nervy