Anatomie / Funkční anatomie tkání pohybového systému / Shrnutí

Shrnutí

Vazivová  tkáň - vazivo (str. xx - xx)

1.    Pojiva se skládají: z pojivových buněk a z mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota má dvě složky: amorfní a fibrilární.

2.     Základní typy pojiv jsou: vazivo, chrupavka, kost.

3.    Ve vazivu jsou zastoupeny tyto buněčné typy: fibroblasty (-cy­ty), retikulární a tukové buňky, a tzv. volné buňky - součást imunitního systému organismu.

4.    Ve vazivu jsou tři typy vláken: kolagenní, elastická a retikulární.

5.    Hlavní biologickou a biomechanickou vlastností kolagenních vláken je pevnost a pružnost. Elastická vlákna jsou pružná.

6.    Amorfní hmota podmiňuje soudržnost vaziva a vazbu vody.

7.    Šlachy a vazy jsou pruhy tuhého uspořádaného vaziva.

Chrupavčitá  tkáň – chrupavka (obr. xx -  xx)

1.      Chrupavky se skládají: z chondroblastů (-cytů), kolagenních a elastických vláken a amorfní hmoty.

2.      Podle poměrného zastoupení stavebních komponent rozlišujeme: hyalinní, elastické a vazivové chrupavky.

3.      Hyalinní chrupavka je v těle nejrozšířenější. Tvoří: skelet plodu, kloubní plochy. Je tvrdá, hladká a křehká. Špatně regeneruje.

Kostní  tkáň (str. xx – xx)

1.      Kostní tkáň se skládá: z osteoblastů (-cytů), osteoblastů a amorfní a vláknité mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota je mineralizovaná.

2.      Lamelární kost je složena z kompaktní a spongiózní části. Kom­pakta = pevnost; spongióza = látková výměna.

3.      Osteon = stavební a funkční jednotka kompakty. Stěnu osteonů tvoří trubicovité nebo destičkové lamely. Ve stěnách lamel jsou kostní buňky. Lamely jsou tvořeny svazky kolagenních vláken, za­litých do mineralizované amorfní hmoty.

4.      Spongióza je tvořena trámci a ploténkami obdobné stavby jako stěna osteonu. Prostorová orientace a uspořádání stavebních komponent spongiózy odpovídá principům tzv. kostní architektoniky.

Svalová  tkáň (str.xx – xx)

1.      Obecnou  vlastností  živé  hmoty  je  její  stažlivost -  kontraktilita.

2.      Základní  anatomickou  jednotkou  kosterního svalu  je  svalové  vlákno. Svalová  vlákna  obsahují  kontraktilní  jednotky  -  myofibrily.

3.      Úsek  myofibrily  mezi dvěma   Z liniemi  tvoří   sarkoméru  svalového  vlákna.

4.      Kontraktilní jednotkami  sarkoméry  jsou  tzv. kontraktilní  proteiny: myozin a  aktin.

5.      Motorická  nervová  vlákna  konči  ve  svalu  na  tzv.  motorické  ploténce.

6.      Hladká  svalovina  je  součástí  stěny  orgánů. Srdeční  svalovina  tvoří  podstatnou  část   srdeční  stěny. Hladká  a  srdeční  svalovina    jinou  stavbu  a  jiné  vlastnosti  než  svalové  vlákno  kosterního  svalu.


Slovník Nahoru Obecná anatomie kostí