Anatomie / Funkční anatomie tkání pohybového systému / Svalová tkáň / Hladká srdeční svalovina

Hladká srdeční svalovina

Hladká (orgánová)  svalovina

Hladká  svalovina tvoří svalové vrstvy ve stěnách většiny dutých orgánů (cév).Je roztroušeno i ve vazivu kůže, v pouzdru sleziny, v duhovce a v řásnatém tělísku oka. Základní stavební a funkční jednotkou hladkého svalstva je protáhlá vřetenovitá  svalová buňka (myo­cyt). Buňky jsou k sobě velmi těsně přiloženy, proto se vrstvami hladkých buněk velmi dobře šíří podráždění. (Obr. 3.  .)

Stavba hladké svaloviny: V cytoplazmě svalových  buněk jsou jemné, smršti­telné myofibrily. Myofibrily hladkého svalstva orientované para­lelně s dlouhou osou buňky, se skládají z obvyklých kontraktil­ních bílkovin - aktinu a myozinu. Molekulární stavba obou myofib­ril je ale jiná než v kosterním svalu, a také prostorovým uspořádáním se od kosterního svalu odlišují.

: I pro kontrakci hladké svaloviny platí předsta­va vzájemného zasouvání aktinu a myozinu - tak jak je probrána v dalším textu, ale všechny procesy probíhají podstatně pomaleji než u příčně pruhovaných svalů. Proto i kontrakce hladké svalovi­ny nastupuje pomaleji, ale má delší trvání. Kontrakce mají ryt­mický charakter.

Hladké svalstvo je řízeno autonomními nervy (sympatikem a parasympatikem) a látkovými podněty - látkami typu tkáňových hor­monů.

U hladké svaloviny nejsou vytvořeny nervosvalové ploténky. Hlad­ká svalovina může kontrakcí reagovat i na mechanické podněty (např. na­pínání stěny dutých orgánů), a vzhledem k existenci specifických, tzv. pacemakerových buněk, které jsou roztroušeny mezi buňkami hladké svaloviny, se určité okrsky hladké svaloviny (úseky stěny orgánů) mohou smršťovat izolovaně - autonomně.

Srdeční  svalovina

Srdeční svalovina (tzv. pracovní  srdeční svalovina) je základem srdeční stěny, myokardu.

Stavba srdeční svaloviny: Stavebními a funkčními jednotkami sr­deční svaloviny jsou cylindrické  buňky srdečního svalu (myokardo­cyty), které jsou velmi těsně propojeny do funkčního synticia (soubuní) vytvářejícího prostorové sítě. V cytoplasmě   buněk  srdečního  svalu jsou opět myofibrily.  

: Také myofibrily srdeční svaloviny obsahují ak­tin a myozin s obdobným kontrakčním mechanismem, který je dále popsán u kosterních svalů. Malá část myokardu je uspořádána do systému svaloviny specializované na tvorbu a vedení vzruchu. Této svalovině, která se stavbou a funkcí liší od pracovního myokardu, říkáme převodní srdeční systém. Srdeční svalovina má tedy vlastní inervační systém, a autonomní inervace (sympatikus a parasympatikus) pouze koriguje frekvenci srdečních stahů.


Charakteristika Nahoru Příčně pruhovaná